Ale temat

publikacje naukowe i nie tylko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nasz cel

Strona powstała jako źródło rzetelnej wiedzy, której w internecie jest coraz mniej.  Zachęcamy do przesyłania do nas swoich artykułów. W zamian za jeden artykuł, umieścimy link do jednej strony w treści artykułu.

Jak przygotować artykuł ?

Pisząc artykuł używaj poprawnej polszczyzny, dodawaj ciekawe zdjęcia, wykresy, tabele. Pamiętaj też o prawach autorskich, nie akceptujemy plagiatowanych treści. Poświeć trochę czasu na napisanie czegoś wartościowego.  UWAGA ! Tekst musi być unikalny.

Dla zaufanych

Doceniamy solidnych redaktorów. Jeśli zauważymy, że Twoje artykuły są na wysokim poziomie i wysyłasz do nas przynajmniej raz z miesiącu choćby jeden, nadamy Tobie prawa redaktora strony.  Będziesz mógł bez naszej akceptacji wpisywać artykuły, kategorie itp.

Jak ważna w pracy jest odzież robocza?

Zgodnie z art. 2377 § 1 K.p., „pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu bądź ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Przepisy nie wymieniają wprawdzie konkretnych zawodów, ale wyraźnie zaznaczają specyfikę pracy oraz rodzaj wykonywanych czynności. Przy czym odzież ochronna, robocza czy odzież reklamowa to zupełnie różne rzeczy. Pracodawca ma możliwość ustalenia, na których stanowiskach pracy odzież robocza jest zbędna i zatrudniony może pracować we własnym ubraniu. W tym wypadku konieczna jest, jednak zgoda samych zainteresowanych. 


Odzież ochronna czy odzież robocza?

Odzież robocza ma za zadanie zastępować odzież prywatną pracownika lub zabezpieczać ją przed nieszkodliwymi dla zdrowia zabrudzeniami oraz zapobiegać jej niszczeniu. Jest niezbędna w miejscach, w których wymagana jest czystość. Może stanowić zarówno pojedyncze elementy garderoby, jak i pełen zestaw. Do odzieży roboczej zalicza się również odzież jednorazową oraz ubrania przeznaczone dla pracowników z konkretnej branży np. dla służby zdrowia, gastronomii czy ogrodnictwa. Odzież ochronna stosowana jest z kolei w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika, który ma kontakt z substancjami lub materiałami niebezpiecznymi. Ponieważ ubrania ochronne mają za zadanie ustrzec zatrudnioną osobę przed takimi niebezpieczeństwami jak groźne substancje biologiczne, wysokie lub niskie temperatury, złe warunki atmosferyczne, promieniowanie, uszkodzenia mechaniczne lub porażenia prądem, muszą spełniać określone normy i posiadać certyfikaty. Chociaż są zawody nie obarczone żadnym ryzykiem, w niektórych przypadkach odzież ochronna to konieczność. Chodzi między innymi o stanowiska związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych oraz prac, które powodują intensywne brudzenie lub skażenie środkami chemicznymi. Większość firm udostępnia informacje dotyczące warunków pracy, poziomu niszczenia oraz brudzenia odzieży w specjalnych tabelach, które określają asortyment i okres jego użyteczności. Często pomagaja w takich sytuacjach kamizelki ostrzegawcze, ponieważ sa specjalnie.

odzież robocza poznań

Obowiązki pracodawcy

Oprócz obowiązku związanego z wyposażeniem pracownika w odpowiednią odzież roboczą, każdy pracodawca powinien zapewnić jej konserwację, naprawę, pranie oraz jeżeli istnieje taka potrzeba, odkażanie. A gdy nie ma takiej możliwości, musi zwrócić koszty, jakie pracownik poniesie za samodzielne utrzymanie odzieży w czystości. Oczywiście nie zawsze istnieje taka możliwość - odzież i obuwie, które ulegną skażeniu środkami chemicznymi, materiałem zakaźnym lub promieniotwórczym, nie mogą być oddane pracownikowi, co więcej trzeba wydzielić specjalne miejsce ich składowania. Każdy pracownik powinien otrzymać również środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające go przed działaniem szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.

Odzież robocza Poznań jest ważna - dosyć trudno wyobrazić sobie strażaka, lekarza albo pracownika laboratorium bez odpowiedniego ubrania.