Ale temat

publikacje naukowe i nie tylko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nasz cel

Strona powstała jako źródło rzetelnej wiedzy, której w internecie jest coraz mniej.  Zachęcamy do przesyłania do nas swoich artykułów. W zamian za jeden artykuł, umieścimy link do jednej strony w treści artykułu.

Jak przygotować artykuł ?

Pisząc artykuł używaj poprawnej polszczyzny, dodawaj ciekawe zdjęcia, wykresy, tabele. Pamiętaj też o prawach autorskich, nie akceptujemy plagiatowanych treści. Poświeć trochę czasu na napisanie czegoś wartościowego.  UWAGA ! Tekst musi być unikalny.

Dla zaufanych

Doceniamy solidnych redaktorów. Jeśli zauważymy, że Twoje artykuły są na wysokim poziomie i wysyłasz do nas przynajmniej raz z miesiącu choćby jeden, nadamy Tobie prawa redaktora strony.  Będziesz mógł bez naszej akceptacji wpisywać artykuły, kategorie itp.

Biznes - etyczny i odpowiedzialny

Wyłączne kreowanie zysków przez firmę to za mało, by pozytywnie się o niej wypowiadać. W przypadku wszelkich działalności gospodarczych, tym, co ma obecnie ogromne znaczenie jest CSR - czyli społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility).

CZYM DOKŁADNIE JEST SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU?

Społeczną odpowiedzialność biznesu można zdefiniować jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za to, jak wpływają na społeczeństwo oraz środowisko. Wiąże się z etycznym postępowaniem firmy, które uwzględnia interesy różnych grup interesariuszy, działa zgodnie z obowiązującym prawem oraz jest zintegrowanie z działaniami podejmowanymi przez organizacje.

Bycie odpowiedzialnym to bycie gotowym na inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i w relację z klientami oraz pracownikami.

KORZYŚCI ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Przeciwnicy CSR uważają, że przedsiębiorstwa nie posiadają doświadczenia w prowadzeniu programów społecznych, a jedynie doświadczenie w kreowaniu zysków - na tym więc powinny wyłącznie się skupić. Inwestowanie w środowisko, czy zasoby ludzkie to zbędny koszt, a te powinno się ograniczać.

Jest to błędne przekonanie, ponieważ społecznie odpowiedzialny biznes tak naprawdę przekłada się jedynie na wymierne korzyści.
Koszta związane z inwestycjami w zasoby ludzie lub środowisko są tak naprawdę inwestycją, która potem realnie przełoży się na efektywność i innowacyjność firmy, a co za tym idzie - na zyski.

Poza tym społeczna odpowiedzialność biznesu to również sposób na ocieplenie wizerunku przedsiębiorstwa. Firma, której polityka nie skupia się tylko na zwiększaniu zysków za wszelką cenę, ale również na rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych jest dużo pozytywniej odbierana przez pracowników oraz klientów. To firma, która wzbudza szacunek i z którą społeczeństwo chce się liczyć, współpracować.

Oznacza to realną poprawę relacji ze społeczeństwem, organizacjami pozarządowymi, a nawet władzami lokalnymi, które, obserwując długofalowe działania przedsiębiorstwa, zwyczajnie jej ufają. Wiąże się również z większą lojalnością klientów i pracowników, których zaufanie również się zwiększa i przekłada na oddanie - interesariusze nie są zainteresowani przejściem do konkurencji, ponieważ przedsiębiorstwo zaspokaja wszelkie ich potrzeby.

NARZĘDZIA CSR

Najczęstszymi narzędziami w prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu są:

*eko-znakowanie, czyli umieszczanie na etykietach produktów wytwarzanych przez firmę, istotnych informacji z zakresu ekologii;

*przyczynianie się do ograniczenia emisji odpadów,
zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych w procesach produkcji;

* kampanie społeczne, czyli działania w formie medialnego przekazu, które mają ukierunkowywać na zmianę zachowania danej grupy;

*współpraca międzysektorowa, czyli współpraca, którą przedsiębiorstwo podejmuje z organizacjami pozarządowymi szkołami, czy uczelniami wyższymi, mająca na celu lepszą realizację wspólnych celów.

Warto pamiętać, że realizowanie CSR to dobrowolne działania oraz zobowiązania danej firmy.